2% pre nás

2% pre nás

Podporte nás 2% z daní

Ako nás podporiť:

Zamestnanec:

  • Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
  • Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
  • Do 30.apríla 2024 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska, alebo ho môžete doručiť nám.

Fyzická osoba ( ktorá sama podáva daňové priznanie):

  • Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
  • Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2023  je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2024 a v tejto lehote je daňovník povinný daň z príjmov aj zaplatiť.

Právnická osoba:

  • Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.
  • Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2023 uplynie 31. marca 2024 a v tejto lehote je povinnosť daň aj zaplatiť.

Tlačivo k 2% pre zamestnancov môžete  stiahnuť tu


V prípade otázok ohľadom poukázania „2%“ z dane pre naše združenie nás ➝ kontaktujte tu

Ďakujeme Vám za podporu!