O nás

O nás

Prírodné krásy nášho okolia už oddávna lákali milovníkov prírody, aby ich navštevovali. V minulosti najviac navštevovaným miestom bol Sinec. Dvojdňové pešie túry sa organizovali na Tŕstie, kde sa v turistickej chate stretávali turisti z Tisovca, Hnúšte, Rimavskej Soboty a z iných kútov nášho okresu.

Táto činnosť však bola viac menej živelná, neorganizovaná. Až po roku 1948 zjednotená telovýchova začala venovať tejto činnosti väčšiu pozornosť. Ubehlo ešte mnoho rokov, pokiaľ v Telovýchovnej jednote Iskra Hnúšťa došlo k založeniu turistického odboru. K jeho založeniu došlo až v roku 1967.

Klub slovenských turistov Hnúšťa nadväzuje na činnosť odboru turistiky pri TJ Iskra Hnúšťa a od roku 1992 je občianskym združením, poslaním ktorého je uspokojovať mnohostranné záujmy a záľuby občanov v masovom rozvoji turistiky, výkonnostnej turistiky, ochrany prírody, značkovanie turistických chodníkov a propagácii turistiky vo všetkých jej formách. V záujme rozvoja turistiky spolupracuje klub s ďalšími organizáciami, ktoré sa zaoberajú touto činnosťou. Klub slovenských turistov Hnúšťa je dobrovoľnou organizáciou s právnou subjektivitou.P1190439