Darujte 2% z daní

Darujte 2% z daní

Vážení priatelia prírody, životného prostredia a turistiky, vážení členovia klubu a jeho priaznivci. Aj v tomto roku máte možnosť rozhodnúť, aby časť zo svojich daní v rozsahu 2%, ktoré ste odviedli štátu za rok 2022, bola určená v prospech niektorej z neziskových organizácií. My členovia klubu budeme veľmi potešení, ak sa Vy, alebo Vaši blízki rozhodnú prispieť 2% z už odvedených daní nášmu združeniu.

Za takéto dobré rozhodnutie Vás odmeníme aktivitami ako čistenie turistických chodníkov odstraňovanie čiernych skládok, obnova, oprava a údržba turistického značenia, čistenie trás od vegetácie, proti erózne opatrenia, odvodňovanie, spevňovanie a iné úpravy trás, obnova, oprava a budovanie sekundárnej infraštruktúry – odpočívadlá, prístrešky, informačné a mapové panely.

Cieľom je  že využijeme každú možnosť na nadviazanie dobrej spolupráce a získame tým podporovateľov pre rozvoj turistiky a pre zlepšovanie životného prostredia, v ktorom žijeme. Veríme, že sa nám spoločne podarí realizovať zámery na zefektívnenie využívania voľného času detí a zlepšenie životného prostredia okolo nás.

P1200987

Naše identifikačné údaje:

Obchodné meno:   Klub slovenských turistov Hnúšťa
Sídlo: Clementisa 217, 981 01 Hnúšťa
Právna forma:   Občianske združenie
IČO: 30231426

Zamestnanec – fyzická osoba:  Vypísané tlačivo môžte doručiť nám, alebo priamo miestne príslušnému daňovému úradu. K vyhláseniu je potrebné pripojiť Potvrdenie o zaplatenej dani, ktoré vám odovzdá zamestnávateľ. Zamestnanec môže vyhlásenie o poukázaní 2% doručiť daňovému úradu do 30.4.2023 !

Právnické osoby –  môžu darovať percentá ( 1,5 % ) prostredníctvom formulára, ktorý je súčasťou daňového priznania. Daňové priznanie je nutné odovzdať Daňovému úradu do 31.3.2023 !

V tlačive môžete označiť , že chcete aby prijímateľ vedel – identifikoval, kto bol darcom 2 % z dane. Ak označíte krížikom príslušný rámček, budeme vedieť komu poďakovať za príspevok.

Tlačivo k 2% pre zamestnancov môžete stiahnuť tu 

Ďakujeme