Stanovy KST Hnúšťa

Stanovy KST Hnúšťa

Aktuálne stanovy KST Hnúšťa nadobudli platnosť a účinnosť schválením Valným zhromaždením Klubu slovenským turistov Hnúšťa 20. 01.2023.

Stanovy KST Hnúšťa