Ako sa stať členom

Ako sa stať členom

Ak máte záujem sa stať članom klubu slovenských turistov v Hnúšti, stačí sa skontaktovať s ktorýmkoľvek členom výboru KST Hnúšťa na stránke kontakty.

Nový členovia musia vyplniť PRIHLÁŠKU DO KST HNÚŠŤA (možnosť poslať aj e-mailom) a zaplatiť členskú známku na nasledujúci rok. Známky je možné zakúpiť v každom roku len do 31. januára.

Stiahnuť prihláška do KST HNÚŠŤA

Výška schváleného členského :

základný: cena 15 €, pričom 1 € je poistenie,
študenti:  (okrem študentov externého štúdia)  cena 10 €, pričom 1 € je poistenie,
dôchodcovia: (od 62 do 69 rokov):  cena 10 €, pričom 1 € je poistenie,
deti do 15 rokov: cena 5 €, pričom 1 € je poistenie
dôchodcovia nad 70 rokov a držitelia preukazov ŤZP
: cena 5 €, pričom 1 € je poistenie,

čestný člen KST: 0 €

Čo získam ak sa stanem členom klubu? 

Zľavy a výhody členov klubu KST Hnúšťa nájdete na stránke www.kst.sk