KRÁĽOVA HOĽA (1946 m), MOHUTNÁ A ROZLOŽITÁ

KRÁĽOVA HOĽA (1946 m), MOHUTNÁ A ROZLOŽITÁ

Patrí k najnavštevovanejším vrchom Nízkych Tatier. Pramenia pod ňou najväčšie slovenské rieky Čierny Váh, Hnilec, Hornád a Hron. Od roku 1960 je na nej televízny a rozhlasový vysielač. Kráľová hoľa. (viac…)

“EJ, TY HOĽA, HOĽA, TY KRÁĽOVA HOĽA” ?>

“EJ, TY HOĽA, HOĽA, TY KRÁĽOVA HOĽA”

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV HNÚŠŤA    Vás pozýva  16.6. 2018     „K R Á Ľ O V A  H O Ľ A“ (1946 m) – NP Nízke Tatry

Niekde medzi Muráňom a Fiľakovom ?>

Niekde medzi Muráňom a Fiľakovom

P O Z O R, Z M E N A  T R A S Y  !!!   KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV HNÚŠŤA  Vás pozýva 2.6. 2018   „NA NAJDLHŠIU HRADNÚ CESTU NA SLOVENSKU“ Niekde medzi Muráňom a Fiľakovom

Zo Strelníkov na Ľubietovský Vepor

Zo Strelníkov na Ľubietovský Vepor

Súčasťou chránenej krajinnej oblasti Poľana je národná prírodná rezervácia Ľubietovský Vepor. Do tejto rezervácie naše kroky smerovali tretiu májovú sobotu. Kedže na Vepor vedie viacero turistických trás, my sme si zvolili trasu začínajúcu v Strelníkoch.

(viac…)

“ZA GEOGRAFICKÝM STREDOM SLOVENSKA” ?>

“ZA GEOGRAFICKÝM STREDOM SLOVENSKA”

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV HNÚŠŤA Vás pozýva  19.5. 2018 na turistický zájazd   „ĽUBIETOVSKÝ VEPOR“

OSTRÁ pozvánka na Ostrú ?>

OSTRÁ pozvánka na Ostrú

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV V HNÚŠTI Vás  pozýva dňa 5. mája 2018 na „výstup: OSTRÁ – 48. ročník “

Na jednej z najvýraznejších dominánt Tisovca

Na jednej z najvýraznejších dominánt Tisovca

Hoci je len apríl, meteorológovia nám predpovedajú nadpriemerne teplú a slnečnú sobotu. My sa len môžeme tešiť, veď exponovaný terén, ktorý nás dnes čaká, je i tak nebezpečný- výstup na Hradovú.

(viac…)

POZVÁNKA: 35. VÝSTUP NA HRADOVÚ ?>

POZVÁNKA: 35. VÝSTUP NA HRADOVÚ

TO KOS Rimavská dolina Tisovec Vás  pozýva dňa 21. apríla 2018 na „35. VÝSTUP NA HRADOVÚ“