VALIKINOU TRASOU ?>

VALIKINOU TRASOU

TRADIČNÁ JESENNÁ TURISTICKÁ POZVÁNKA

CHODNÍKOM MURÁNSKEJ VENUŠE ?>

CHODNÍKOM MURÁNSKEJ VENUŠE

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV HNÚŠŤA pozýva 14. 10. 2017 „CHODNÍKOM MURÁNSKEJ VENUŠE“

PO “CESTE HRDINOV SNP” ?>

PO “CESTE HRDINOV SNP”

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV HNÚŠŤA pozýva 30 .9. 2017 „V E Ľ K Á  C H O C H U Ľ A “ – /1753 m/ /NÍZKE TATRY – západná časť/

CLEMENTISOVA CESTA ?>

CLEMENTISOVA CESTA

16. september 2017 36. ročník diaľkového turistického prechodu „CLEMENTISOVOU CESTOU“

POPOD FABOVU HOĽU ?>

POPOD FABOVU HOĽU

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV HNÚŠŤA pozýva 9. 9. 2017 „POPOD FABOVU HOĽU“

ZA ŠTYRI EURÁ NA TRI KORUNY ?>

ZA ŠTYRI EURÁ NA TRI KORUNY

KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV HNÚŠŤA pozýva 26. 8. 2017 „ZA ŠTYRI EURÁ NA TRI KORUNY“ /PIENINSKÝ NÁRODNÝ PARK – Zamagurie/

PO CISÁRSKEJ HOLI NA KOJŠOVSKEJ SME BOLI

PO CISÁRSKEJ HOLI NA KOJŠOVSKEJ SME BOLI

Viacerí z nás už boli na Kráľovej holi, niekoľkokrát sme boli na holi Fabovej, nedávno na Cisárskej holi, ale na Kojšovskej holi sme boli posledný júlový víkend prvýkrát. (viac…)